ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΤΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής των μαθημάτων

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων διατίθενται χώροι του ΕΚΠΑ και στην Αθήνα, αλλά και στα Ψαχνά Ευβοίας.

Κατά βάση, η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται κάθε Σάββατο μεταξύ 10:00 και 16:00 σε κατάλληλη αίθουσα (Εργαστήριο Πληροφορικής), η οποία παρέχεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου στην Αθήνα (δείτε τον παρακάτω χάρτη).

Για την υποστήριξη της θεωρητικής διδασκαλίας παρέχεται και η αίθουσα Ε1 στο Συγκρότημα Ευρίπου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας (δείτε τον παρακάτω χάρτη). Επίσης, για μεμονωμένη εργαστηριακή διδασκαλία, οι διδάσκοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις εργαστηριακές αίθουσες του τμήματος στο Συγκρότημα Ευρίπου στα Ψαχνά Ευβοίας, οι οποίες έχουν τον κατάλληλο μόνιμα εγκατεστημένο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, που αποδεδειγμένα διαμένουν μόνιμα εκτός Αττικής ή Ευβοίας ή Ελλάδας, να παρακολουθήσουν μέρος των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως.