ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο και Σκοπός του ΠΜΣ

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων στον επιστημονικό χώρο και στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού με έμφαση στην επιστημονική περιοχή της Σχεδίασης, Κατασκευής και Ενεργειακής Ανάλυσης Τμημάτων Οχημάτων για χρήση κυρίως στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, σε οχήματα επιδόσεων και σε μαζικής παραγωγής, αξιοποιώντας σύγχρονα λογισμικά, εργαλεία, πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους και μηχανές σχεδίασης και κατασκευής.

Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στις εφαρμοσμένες τεχνολογίες Σχεδίασης και Κατασκευής σε τμήματα που αποτελούν οχήματα αγωνιστικής χρήσης, όπως και σε οχήματα υψηλών επιδόσεων ή συμβατικά.

Τα μαθήματα εστιάζουν τόσο σε θέματα κατασκευαστικά που αφορούν τεχνολογία υλικών, αντοχή δομικών στοιχείων, σχεδίαση/κατασκευή με σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους, εργαλειομηχανές και 3Δ εκτυπωτές για την υλοποίηση των τεμαχίων και τη συναρμολόγησή τους σε λειτουργικά συστήματα, όσο και σε ενεργειακά που αφορούν την αεροδυναμική σχεδίαση και τη μελέτη, τη λειτουργία και την αύξηση της απόδοσης μηχανών εσωτερικής καύσης, αλλά και υβριδική τεχνολογία και εναλλακτικές μορφές παραγωγής και μετάδοσης ισχύος.

Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., οι απόφοιτοι αναμένεται να:

  • γνωρίζουν και να κατανοούν τις τεχνολογίες που εμπεριέχονται στα αγωνιστικά οχήματα, στα συμβατικά και οχήματα επιδόσεων για τη βέλτιστη απόδοσή τους.
  • γνωρίζουν τα απαραίτητα εργαλεία και είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν επιμέρους τμήματα ή το σύνολο ενός οχήματος που προορίζεται για αγωνιστική ή συμβατική χρήση.
  • να συνδυάζουν τις γνώσεις τους για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις πιο πάνω τεχνολογίες.
  • να μπορούν να κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά τους και τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένο ή μη κοινό.
  • να διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο ή αυτόνομα.