ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων».

Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1213/τ.Β'/23-6-2015, ΦΕΚ 2998/τ.Β'/25-7-2018 και ΦΕΚ 3622/τ.Β'/31-8-20, Κανονισμός ΠΜΣ ΦΕΚ 3728/τ.Β'/7-9-20) και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών στη «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» – Master of Science (MSc) in Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems.

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ξεκινάει από 1η Ιουλίου και τελειώνει 15 Σεπτεμβρίου 2020.

ΑΠΡΙΛΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ