ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, καθώς επίσης και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων βρίσκεται στο Παράρτημα 1 του Κανονισμού του ΠΜΣ, αλλά μπορείτε να το βρείτε και ξεχωριστά εδώ.

Α. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης του Π.Μ.Σ. «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» διαμορφώνεται ως εξής:

  Α' ΕΞΑΜΗΝΟ  
α/αΚωδ.Υποχρεωτικά ΜαθήματαΕβδ. ΏρεςECTS
1ΜΣΚ11Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων37
2ΜΣΚ12Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση38
3ΜΣΚ13Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος37
4ΜΣΚ14Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία38
  Σύνολο εξαμήνου1230
  Β' ΕΞΑΜΗΝΟ  
α/αΚωδ.Υποχρεωτικά ΜαθήματαΕβδ. ΏρεςECTS
1ΜΣΚ21CAD/CAM/CNC38
2ΜΣΚ22Δυναμική Ανάλυση Οχήματος37
3ΜΣΚ23Αεροδυναμική Σχεδίαση38
  ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1 εκ των 2 παρακάτω)  
4ΜΣΚ24Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού αγωνιστικών οχημάτων27
5ΜΣΚ253Δ εκτύπωση και Υβριδικές Εργαλειομηχανές27
  Σύνολο εξαμήνου1130
  Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ  
α/αΚωδ.Υποχρεωτικά ECTS
1ΜΣΚ30Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis 30
  Σύνολο εξαμήνου 30

 

Β. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών μερικής φοίτησης του Π.Μ.Σ. «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» διαμορφώνεται ως εξής:

  Α' ΕΞΑΜΗΝΟ  
α/αΚωδ.Υποχρεωτικά ΜαθήματαΕβδ. ΏρεςECTS
1ΜΣΚ11Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων37
2ΜΣΚ12Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση38
  Σύνολο εξαμήνου615
  Β' Εξάμηνο  
α/αΚωδ.Υποχρεωτικά ΜαθήματαΕβδ. ΏρεςECTS
1ΜΣΚ21CAD/CAM/CNC38
2ΜΣΚ13Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος37
  Σύνολο εξαμήνου1230
  Γ' Εξάμηνο 
α/αΚωδ.Υποχρεωτικά ΜαθήματαΕβδ. ΏρεςECTS
1ΜΣΚ22Δυναμική Ανάλυση Οχήματος37
2ΜΣΚ14Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία38
  Σύνολο εξαμήνου615
  Δ' Εξάμηνο  
α/αΚωδ.Υποχρεωτικά ΜαθήματαΕβδ. ΏρεςECTS
1ΜΣΚ23Αεροδυναμική Σχεδίαση38
  ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1 εκ των 2 παρακάτω) 
2ΜΣΚ24Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού αγωνιστικών οχημάτων27
3ΜΣΚ253Δ εκτύπωση και Υβριδικές Εργαλειομηχανές27
  Σύνολο εξαμήνου515
  Ε' και ΣΤ' εξάμηνο 
α/αΚωδ.Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS
1ΜΣΚ30Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis 30
  Σύνολο εξαμήνου 30