ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Συντονιστική Επιτροπή

Λοιπά μέλη του ΠΜΣ

 

Διδάσκοντες

Ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός, καθώς ανά ακαδημαϊκό έτος μπορεί να μεταβληθεί. Επίσης, στη διδασκαλία συμμετέχουν με τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων και προσκεκλημένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Α. Κριμπένης, Επίκ. Καθηγήτης ΕΚΠΑ:

 • ΜΣΚ12 Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση
 • ΜΣΚ21 CAD/CAM/CNC
 • ΜΣΚ25 3Δ εκτύπωση και Υβριδικές Εργαλειομηχανές

Σ. Γεωργαντζίνος, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ:

 • MΣΚ11 Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων
 • MΣΚ13 Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος
 • MΣΚ22 Δυναμική Ανάλυση Οχήματος

Σ. Μαρκολέφας, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ:

 • MΣΚ11 Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων
 • MΣΚ13 Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος
 • MΣΚ22 Δυναμική Ανάλυση Οχήματος

Α. Φατσής, Καθηγητής ΕΚΠΑ:

 • MΣΚ14 Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία
 • MΣΚ23 Αεροδυναμική Σχεδίαση
 • MΣΚ24 Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού αγωνιστικών οχημάτων

Ν. Ορφανουδάκης, Καθηγητής ΕΚΠΑ:

 • MΣΚ24 Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού αγωνιστικών οχημάτων

Μ. Κούκου, Επίκ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ:

 • MΣΚ24 Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού αγωνιστικών οχημάτων

Μ. Γρ. Βραχόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ:

 • MΣΚ24 Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού αγωνιστικών οχημάτων
 • MΣΚ14 Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία

Β. Ριζιώτης, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ:

 • MΣΚ23 Αεροδυναμική Σχεδίαση