ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δείτε την Ανακοίνωση σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών πρώτης εισαγωγής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.