ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Το Π.Μ.Σ. «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» δέχεται αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.