ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ είναι δομημένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να προσφέρει ένα σύνολο επιστημονικών γνώσεων, εκπαιδευτικών εμπειριών και διαδραστικών εργασιών, μέσω των οποίων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα αποκτήσουν εξαιρετικά εφόδια (μεθοδολογίες, τεχνικές γνώσεις, λογισμικά κ.ά.) για την περαιτέρω εξέλιξή τους είτε ως επαγγελματίες είτε ως επιστήμονες.